Jak ocenić profesjonalizm kancelarii odszkodowawczej?

0
13

Na początek wytłumaczymy czym tak właściwie są kancelarie odszkodowawcze. Tego typu kancelaria jest rodzajem kancelarii prawnej, która specjalizuje się w roszczeniach co do uzyskania należnego sam odszkodowania od ubezpieczycieli. Zarówno związanego ze stratami zdrowotnymi jak i majątkowymi powstałymi w wyniku wypadków lub też Zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej.

Niestety firmę doradczą tego typu może założyć każdy, gdyż nie ma jeszcze regulacji co do ich funkcjonowania. Wykorzystują zatem lukę prawną. Dlatego też trzeba szczególnie uważnie decydować na współpracę z taką kancelarią, gdyż łatwo tu o nieuczciwą konkurencję i inne, nie zawsze lub nie w pełni etyczne działania. Kancelarie nie są duże, zwykle to Male firmy, kilkuosobowe. Pracują w nich prawnicy, były pośrednicy, pracownicy zakładów ubezpieczeniowych, a nawet zdarza się, że osoby, które same kiedyś dochodziły swoich roszczeń w ramach niewypłaconego odszkodowania.

O czym pamiętać powinien poszkodowany? Jest kilka takich rzeczy:

– ubezpieczyciel ma 7 dni od dnia zgłoszenia na ustalenie i poinformowanie, jakie dokumenty należy mu dostarczyć, aby ustalić zakres odpowiedzialności i wysokość odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach jest to 14 dni i nie dłużej niż 90, ale ubezpieczyciel w ciągu pierwszych 30 dni musi przesłać wyjaśnienie opóźnienia
– w ciągu 30 dni od zawiadomienia zakład ubezpieczeniowy o szkodzie, powinno być wypłacone odszkodowanie

Jak dowiedzieć się z jaką firmą mamy do czynienia? O kwalifikacjach firmy świadczy m.in. to, w jaki sposób zdobywają wiedzę o klientach, czy są to w pełni etyczne działania, czy nie do końca jak np. skupywanie informacji od szpitali lub służb. Ponadto ważna jest metodologia prowadzenia spraw. Szukanie ugody, porozumienia, a wykorzystanie drogi sądowej w ostateczności świadczy o profesjonalizmie kancelarii. Zawsze lepiej jest zakończyć spór polubownie niż w złej atmosferze. Choćby ze względu na oszczędność czasowo-finansową.